13 Ocak 2010 Çarşamba

M ve Su
Avrupa arkeolojisi profesörü olan Marija Gimbutas, eski Avrupa’da 6. ve 5. binyılda kapların üzerindeki temel süsleme motifinin tek, çift veya üçlü M işaretleri olduğunu söylüyor. Ayrıca bu işaretler Ortadoğu’nun Neolitik dönem seramiklerinde, Mısır’da Naquade I döneminin tabaklarında da görülüyor. M işaretleri kimi zaman tek başına bir kabın süslemesini oluştururken, kimi zaman sapların üzerine ya da altına oyulmuş; kimi zama ise bir üçgenle, kareyle veya mercek şekilli bir panelle çevrelenmiş durumda. Bazen de noktalı veya kesikli çizgilerin, M işaretini süslediği görülüyor. Gimbutas, M işaretinin suyla ilgili anlamının, mu, yani “su” anlamına gelen Mısır hiyeroglifi M’de, ve yine aynı anlama gelen mu kelimesini gösteren eski Yunan harfi M’de yaşadığını hatırlatmakta.

Kaynak: Marija Gimbutas, The Language of The Goddess, s. 19-20.


Şekil 1: M simgesi, suyla ve Tanrıça’nın hayat verme işleviyle ilgili. Sıklıkla kapların üzerinde temel süsleme olarak resmedilmiş veya kazınmış. Örnekler: (1) İçi noktalarla doldurulmuş bir M ve her iki yanında içi noktalarla doldurulmuş su akışını gösteren kuşaklar (Hollanda, MÖ 5300-5100). (2) Bir askosun (eski Yunanda yağ gibi sıvıları az miktarda akıtmak için kullanılan bir kap) ön yüzüne kazınmış üst üste bindirilmiş ve içi kesik çizgilerle süslenmiş iki M (Macaristan, MÖ 5200-5000). (3) Yunanistan bulunmuş ve geç Neolitik döneme ait bir çömlek parçası üzerindeki çift M (Yaklaşık olarak MÖ 5. binyılın sonları). (4) Üst üste bindirilmiş üç M (Fransa, Şeritli Çömlek kültürü).

2 yorum:

  1. Buradaki bir gönderme de MU uygarlığına olamaz mı? Zira Mısır'ın batan Mu'nun kolonilerinden biri olduğu söylenir..

    YanıtlaSil
  2. Benim de aklıma gelmedi değil...

    YanıtlaSil